Optimale e-dienstverlening met de VIND oplossingen

Inwoners en organisaties in uw gemeente willen graag hun zaken snel en digitaal kunnen regelen. Een optimale e-dienstverlening helpt daarbij: u biedt hun in minder tijd, met minder geld en minder irritaties de juiste informatie op het juiste moment.

Belangrijke voorwaarde bij e-dienstverlening is dat de informatie die u aanbiedt op uw website betrouwbaar is, dat de teksten makkelijk leesbaar zijn en dat alles voldoet aan eisen m.b.t. toegankelijkheid. Met de e-dienstverlening producten van VIND hoeft u hier niet aan te twijfelen.

VIND Antwoorden

Een producten- en dienstencatalogus, vraag antwoord combinaties (VAC’s) en een beheertool. Met VIND Antwoorden weet u zeker dat de informatie bij uw balie, op uw website en in uw klantcontactcentrum altijd volledig en actueel is. Dit kan in combinatie met het systeem van uw leverancier.

VIND Hulpwijzer

VIND Hulpwijzer is hét portaal voor inwoners die informatie zoeken binnen het sociale domein. De ideale combinatie van zoekmachine, vraaggeleiding, adviezen en sociale kaart op lokaal niveau. Inwoners zien hoe ze met bepaalde situaties om kunnen gaan, waar ze terecht kunnen met hun vragen en hoe procedures in hun werk gaan

VIND Informatiemanagement

VIND informatiemanagement bestaat uit een Zaaktypecatalogus (Model-DSP), een archief en bewaartermijnen database (eDocManager), een online gebruikersopleiding en een distributie- en beheertool (i-Navigator). Samen vormen zij een compleet informatie-dashboard voor uw organisatie.

VIND Video

Uw producten voor burgerzaken en het sociaal domein in een toegankelijke en interactieve videovorm op uw eigen website. De onderwerpen van de video’s zijn voor alle gemeenten van toepassing. Zoals het aanvragen van een paspoort, het doorgeven van een verhuizing of de WOZ-beschikking.